Home    |   Lessen  |   Nieuws  |   Constance Visser    |    Henk van der Ven     |    Gezamenlijk werk   Contact

Bekijk ons werk

 • Ruimtelijk werk
 • Kunstenaarsboeken
 • Overig werk
 • Werk van Constance
 • Schilderijen van Henk van der Ven
 • Grafiek en grafisch collectief Grafislava

 • Ruimtelijk werk

  Installaties en objecten

  Op zoek naar de mogelijkheden die te vinden zijn in de grensgebieden van de grafiek en de teken- en schilderkunst hebben Henk van der Ven en Constance Visser sinds 2005 grote tekeningen gemaakt. Het was de bedoeling hierna te proberen deze beelden te vertalen naar een gedrukt werk. Vervolgens vroeg dat weer om onderzoek in de ruimte. Zij begonnen  objecten te bouwen en daar installaties van te maken in combinatie met de grote tekeningen. In 2005 werd bij Galerie de Ploegh in Soest voor het eerst een expositie hiermee ingericht.

  Bij het werken op het platte vlak wordt de suggestie van ruimte regelmatig bereikt door gebruik te maken van bijvoorbeeld kleur, overlapping, lijn en vlak. Door deze ruimte in de werkelijkheid na te bouwen met behoud van het karakter van de tekening waar die aan ontleend is, ontstaat een nieuwe beleving. De transparantie dan wel de compactheid van het beeld kan veranderen door ten opzichte ervan een ander standpunt in te nemen. Licht- en schaduwwerking, perspectiviteit, voor- en achtergrond gaan wisselende rollen spelen.

  Visser en van der Ven maken gebruik van diverse ongebruikelijke materialen om nieuwe ontdekkingen te kunnen doen. Zo hebben zij perspex met drogenaald-techniek behandeld, hout op schilderslinnen gedrukt, mdf als ondergrond gebruikt. Wat voor hen belangrijk is, is alle bewerkingen zoveel mogelijk zelf te doen. Alleen de smid Hein in Okkenbroek wordt af en toe te hulp geroepen om te lassen, en voor speciale behandelingen zoals het galvaniseren van ijzer of het snijden van gepolijst rvs worden gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. 


  Werk bekijken

  Kunstenaarsboeken

  Sinds 1999 maken Henk van der Ven en Constance Visser kunstenaarsboeken. Daarin worden prenten en teksten van eigen hand gecombineerd. De boeken worden helemaal met de hand gemaakt in een beperkte oplage. De prenten worden in de hoogdruktechniek op eigen pers gedrukt, soms wordt ook wel gebruik gemaakt van de sjabloontechniek. In 1999 verscheen 'Rivier', met 6 prenten en 6 teksten in een oplage van 25 exemplaren. In 2003 verscheen 'Maskers', 4 teksten en 4 prenten, in een oplage van 32. Bij dit boekje hoort tevens een speciaal kastje (uitverkocht). In 2004 verscheen ook in een oplage van 32 exemplaren het boek 'Labyrint'. Dit boek is tevens een object, dat vrij kan staan. Het boek 'Zand' (2007) bevat één unieke prent per boek, en 4 teksten, die op de ouderwetse manier met loden zetsel zijn gedrukt. In 2013 is verschenen 'Stap voor Stap', gedrukt op Nepalees papier, met daarin 5 prenten en 5 teksten. Deze teksten zijn letter voor letter gestempeld, iets dat ook in 'Rivier' het geval is. Visser en Van der Ven laten zich inspireren onder andere door de poëzie, bij voorbeeld door het gebruik van metaforen. De teksten, die ze zelf schrijven, ontstaan op dezelfde manier als hun prenten: beiden leveren hun aandeel en vervolgens smeden ze er net zo lang aan, tot het geheel meer is dan de som der delen.


  Werk bekijken

  Overig werk

  Kastenproject

  Onder de titel: “Indrukken. Van het Kastje aan de Muur” hebben Henk van der Ven en Constance Visser in 2002 een project gerealiseerd waarin kastachtige objecten gecombineerd werden met grafiek.

  Het idee erachter is de parallel in de manier waarop zintuigindrukken in onze geest worden opgeborgen en soms in het geheugen worden gegrift, met kasten als opbergruimten in combinatie met de werkwijze zoals die bij het drukken wordt gehanteerd.

  De gelaagdheid van herinneringsbeelden laat zich goed door de verschillende druktechnieken weergeven. Dat kan door getextureerde oppervlakken af te drukken op een ondergrond, waarop eventueel al een beeld aanwezig is. Die textuur kan ontstaan zijn door inkrassen, etsen, uitsnijden, enzovoort. De kast dient in dit project als metafoor voor de menselijke geest, waarin veel zaken worden opgeborgen, geborgen of verborgen. De vormen van de kasten zijn verwijzingen naar hun betekenis.

  Aan de hand van het thema “Indrukken” werden prenten gedrukt. Daarbij ging het op de eerste plaats om de beeldopbouw, die eigen is aan de druktechniek. Gewerkt werd bijvoorbeeld met linosnede, drogenaald, sjabloneren, stempelen en monotype. Het gegeven dat een belangrijk kenmerk van de druktechniek is, dat in oplage gewerkt kan worden, komt in dit project op de tweede plaats. Naast de kasten zijn ook een aantal tweedimensionale werken ontstaan.

  In totaal zijn negen kasten gemaakt: de Hemel- en Aardekast, de Kantenkast, de Geheime Kast, het Kushandschoenenkastje, de Gemotiveerde Linnenkast, de Klankkast, de Geurenkast, de Goede Voornemenskast en de Maskerkast.

  Voor dit project is een subsidie verstrekt door de Stichting Vrienden van het CKE in Deventer. Voor het educatieve gedeelte van dit project is subsidie verstrekt door Kunst en Cultuur Overijssel te Zwolle en het Centrum Beeldende Kunst te Deventer.  


  Werk bekijken

  Werk van Constance

  werk van Constance


  Werk bekijken

  Schilderijen van Henk van der Ven

  schilderijen van Henk van der Ven


  Werk bekijken

  Grafiek en grafisch collectief Grafislava

  De kunstenaars Constance Visser en Henk van der Ven zijn in 1999 gaan samenwerken onder de naam GRAFISLAVA. Zij maken grafiek en kunstenaarsboeken. Zij signeren deze werken gezamenlijk, omdat zij gelijktijdig aan hetzelfde beeld werken.

  Beide kunstenaars trekken als ontdekkingsreizigers door de wereld van de abstracte beeldtaal. Hun zoektocht betreft de wereld achter de werkelijkheid en de werking van licht en ruimte daarin. Hun inspiratie halen zij uit het materiaal waarmee zij werken en uit poëzie en filosofie.

  De technieken die in hun grafiek gebruikt worden zijn de hoogdruk en het sjabloneren.

  Hun werk kenmerkt zich door gelaagdheid, zowel in kleur als in vorm. Ook de huid van het werk speelt een grote rol. Zij drukken al hun grafiek op eigen pers.


  Werk bekijken
  IJsseldam | Gashavenstraat 53003 | 7418 AL Deventer | 06-51004609 | 06-27146695