Home    |   Lessen  |   Nieuws  |   Constance Visser    |    Henk van der Ven     |    Gezamenlijk werk   Contact

Bekijk ons werk

 • Ruimtelijk werk
 • Kunstenaarsboeken
 • Overig werk
 • Werk van Constance
 • Schilderijen van Henk van der Ven
 • Grafiek en grafisch collectief Grafislava

 • Overig werk

  Kastenproject

  Onder de titel: “Indrukken. Van het Kastje aan de Muur” hebben Henk van der Ven en Constance Visser in 2002 een project gerealiseerd waarin kastachtige objecten gecombineerd werden met grafiek.

  Het idee erachter is de parallel in de manier waarop zintuigindrukken in onze geest worden opgeborgen en soms in het geheugen worden gegrift, met kasten als opbergruimten in combinatie met de werkwijze zoals die bij het drukken wordt gehanteerd.

  De gelaagdheid van herinneringsbeelden laat zich goed door de verschillende druktechnieken weergeven. Dat kan door getextureerde oppervlakken af te drukken op een ondergrond, waarop eventueel al een beeld aanwezig is. Die textuur kan ontstaan zijn door inkrassen, etsen, uitsnijden, enzovoort. De kast dient in dit project als metafoor voor de menselijke geest, waarin veel zaken worden opgeborgen, geborgen of verborgen. De vormen van de kasten zijn verwijzingen naar hun betekenis.

  Aan de hand van het thema “Indrukken” werden prenten gedrukt. Daarbij ging het op de eerste plaats om de beeldopbouw, die eigen is aan de druktechniek. Gewerkt werd bijvoorbeeld met linosnede, drogenaald, sjabloneren, stempelen en monotype. Het gegeven dat een belangrijk kenmerk van de druktechniek is, dat in oplage gewerkt kan worden, komt in dit project op de tweede plaats. Naast de kasten zijn ook een aantal tweedimensionale werken ontstaan.

  In totaal zijn negen kasten gemaakt: de Hemel- en Aardekast, de Kantenkast, de Geheime Kast, het Kushandschoenenkastje, de Gemotiveerde Linnenkast, de Klankkast, de Geurenkast, de Goede Voornemenskast en de Maskerkast.

  Voor dit project is een subsidie verstrekt door de Stichting Vrienden van het CKE in Deventer. Voor het educatieve gedeelte van dit project is subsidie verstrekt door Kunst en Cultuur Overijssel te Zwolle en het Centrum Beeldende Kunst te Deventer.  


  IJsseldam | Gashavenstraat 53003 | 7418 AL Deventer | 06-51004609 | 06-27146695